کمک سه شنبه ها!

کمک سه شنبه ها! پانزده سالم بود که طلبه شدم. تازه صدایم دو رگه شده بود و برای مستقل‌شدن خیلی عجله داشتم، برای همین قم را انتخاب کردم تا از خانواده دور باشم. از همان اول، عالم و آدم با طلبه‌شدنم مخالف بودند. المپیادی بودم و همه می‌گفتند با طلبگی آینده‌ام را خراب می‌کنم. می‌گفتند […]

شعر «محراب جمکران» سروده ی مقام معظم رهبری

«محراب جمکران» سروده ی مقام معظم رهبری دلم قرار ندارد از فغان ، بی تو سپندوار  ز کف داده ام عنان ، بی تو ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ ز جام عیش لبی تر نکرد جان ، بی تو چون آسمان مه آلوده ام ز تنگدلی پر است سينه ام از اندوه گران […]