نجوای مهدوی – شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است

نجوای مهدوی با صدای مهدی سلحشور

تولید در مرکز رسانه مسجد مقدس جمکران