شعر «محراب جمکران» سروده ی مقام معظم رهبری

«محراب جمکران»

سروده ی مقام معظم رهبری

دلم قرار ندارد از فغان ، بی تو
سپندوار  ز کف داده ام عنان ، بی تو

ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ
ز جام عیش لبی تر نکرد جان ، بی تو

چون آسمان مه آلوده ام ز تنگدلی
پر است سينه ام از اندوه گران ، بي تو

نسيم صبح نمي آورد ترانه شوق
سر  بهار   ندارند   بلبلان،  بي تو

لب از حكايت شبهاي تار مي بندم
اگر امان دهدم چشم خونفشان ، بي تو

چو شمع كشته ندارم شراره اي به زبان
نمي زند سخنم آتشي به جان ، بي تو

از آن زمان كه فروزان شدم ز پرتو عشق
چو ذرّه ام به تكاپوي جاودان ، بي تو

عقيق صبر به زير زبان تشنه نهم
چو يادم آيد از آن شكّرين دهان ، بي تو

گزاره غم دل را مگر كنم چو «امين»
جدا ز خلق به محراب جمكران ، بي تو