عیادت خادمان مسجد مقدس جمکران از بهبودیافتگان بیماری کرونا


عیادت خادمان مسجد مقدس جمکران از بهبودیافتگان بیماری کرونا در مجتمع یاوران مهدی در نخستین ساعات سال جدید