سخنرانی حجت الاسلام صادقی واعظ – ۵ مهرماه – ندبه انتظار

سخنرانی حجت الاسلام صادقی واعظ – ۵ مهرماه – ندبه انتظار
سخنرانی
:
:

دریافت فایل صوتی

سخنرانی حجت الاسلام صادقی واعظ

5 مهر 98 – ندبه انتظار