یادبود بنیانگذار دارالشفاء مسجد مقدس جمکران

مستندی کوتاه از خاطرات خادم مسجد مقدس جمکران مرحوم دکتر بیگدلی بنیانگذار دارالشفا امام مهدی(عج)